Ohabolana : tsikala

/home/httpd/vhosts/default/bins/ohabolana 85: ../comp/oha/oha.: No such file or directory
Ny teny hita amin' ny ohabolana rehetra